מחיר: 640 ש"ח

אני הח"מ מצהיר/ה כי אני נמנה על אחת האוכלוסיות כפי שהן מפורטות בנספח ב' לתקנון שירותי הסיוע:
מאשר/ת קבלת דיוור

אנו לא מקבלים תשלום מעסקאות המבוצעות בכרטיסי דיינרס

Tranzila © טרנזילה שירותי סליקה באינטרנט - כל הזכויות שמורות
מאשר/ת חתימה על נספח א (טופס קבלת שירות) והצהרה חברתית (לעסק שמעסיק מעל 2 עובדים)
תודה על פנייתכם למעוף ירושלים ומישור החוף
לקוח/ה יקר/ה,

תודה על פנייתך! 
נשוב אליך בהקדם.

בברכה,
צוות מעוף ירושלים ומישור החוף